Informacja Wójta do mieszkańców gminy

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szanowni Mieszkańcy Gminy Prostki!

Kończy się czteroletnia kadencja Wójta Gminy. Jako doświadczony i odpowiedzialny gospodarz czuję się w obowiązku poinformować Państwa o jej przebiegu, osiągnięciach oraz działaniach zaplanowanych na najbliższy okres.

Kilkanaście dużych inwestycji z udziałem środków unijnych to niewątpliwie wielki sukces tej kadencji. Gmina staje się piękniejsza i bogatsza. Stworzyliśmy warunki, aby znaczące podmioty gospodarcze chętnie u nas inwestowały, dzięki czemu tylko w ostatnich latach przybyło ok. 300 nowych miejsc pracy.

Nasza Gmina rozwija się dynamicznie, m.in. dzięki przemyślanym inwestycjom takim, jak:

 • Sieci wodociągowe (ok. 9,5 km) - łączymy gminne wodociągi, aby w razie awarii nie brakowało wody, ale też uzbrajamy nowe tereny (Rożyńsk Wielki – Taczki, Guty Rożyńskie – Dybowo, Borki – Nowaki);
 • Stacja uzdatniania wody Borki (ok. 1,7 mln zł), inwestycja na ukończeniu;
 • Stacja uzdatniania wody Prostki – zautomatyzowana o wartości 3,1 mln zł. Zrealizowano część projektową inwestycji, pozyskano środki z UE, inwestycja do realizacji w 2019 r., dotacja: 1,975 mln zł;
 • Dwie nowe oczyszczalnie ścieków (Wiśniowo Ełckie i Rożyńsk Wielki) o wartości ponad 1mln zł.
 • Drogi asfaltowe – ok. 17 km (Dybówko, Dybowo, Bogusze, Lipińskie Małe, Kobylin, Kobylinek, Sokółki, Kopijki, Długosze);
 • Instalacje fotowoltaiczne: 4 szkoły, budynki gminne oraz 43 gospodarstwa indywidualne;
 • Zmiany w planach miejscowych, ukierunkowane na powstanie terenów inwestycyjnych (ok. 150 ha).

Wartość inwestycji zrealizowanych w latach 2015 – 2018, to 12 382 572 zł, dofinansowano 6 479 798 zł.

Nawiązaliśmy współpracę z Rosyjskim Obwodem Kaliningradzkim i wspólnie, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Rosja 2014- 2020, złożyliśmy projekt na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Prostki na blisko 5 mln złotych ( odcinki Dąbrowskie – Wiśniowo Ełckie, Kobylin – Miłusze, Niedźwieckie – Lipińskie Małe, Ostrykół – Żelazki ). Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano w I połowie 2019 r.

Priorytetem kadencji była również poprawa bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Podjęte działania:

 • Monitoring wizyjny miejsc niebezpiecznych (8 kamer w Prostkach) oraz wzmożone patrole Policji;
 • Inwestycje w drogi gminne w zakresie ich znakowania, montażu progów zwalniających, oświetlenia ulicznego;
 • Wspólnie z samorządem Grajewa wystąpiliśmy do Ministerstwa Transportu i mocno lobbujemy za projektem budowy ścieżki rowerowo-pieszej, łączącej Prostki z Grajewem (obecnie powstaje projekt tej inwestycji);
 • Utrzymujemy 6 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, zapewniając im gotowość bojową (bieżące funkcjonowanie, zakup sprzętu);

Opieka zdrowotna – Gmina udostępniła NZOZ „VITA” budynki dawnych Ośrodków Zdrowia w Prostkach i Wiśniowie Ełckim. W ramach swoich możliwości i kompetencji, wielokrotnie interweniowałem w NFZ o poprawę dostępności mieszkańców do usług medycznych. Funkcjonowanie służby zdrowia jest problemem w skali całego kraju. Ciągle słyszymy o braku lekarzy, stąd utrudnienia. Podjęliśmy kolejne starania, aby to zmienić. Otrzymaliśmy zapewnienie, że od grudnia 2018 r. lekarze w obu przychodniach będą przyjmować częściej.

Nie zapominamy też o skutecznej promocji Gminy Prostki. Realizujemy wiele imprez i uroczystości kulturalnych oraz patriotycznych, w tym wypromowaliśmy flagowy produkt turystyczny Gminy, jakim jest „Inscenizacja Bitwy pod Prostkami”. Oddaliśmy do użytku naszej społeczności „Dom spotkań z kulturą”, który jest miejscem wydarzeń kulturalnych na bardzo wysokim poziomie. Gminny Ośrodek Kultury w ciągu ostatnich 4 lat pozyskał 295 tys. zł środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu kultury.

Kontynuujemy zagospodarowanie terenów turystyczno-rekreacyjnych wokół rzeki Ełk, zmodernizowaliśmy płytę boiska na Stadionie Leśnym w Prostkach oraz realizujemy miejsca spotkań w ramach programu „Miejsce spotkań w każdej gminie”, czego przykładem jest otwarty w ostatnie wakacje amfiteatr w Rożyńsku Wielkim czy też park i fontanna w Prostkach.

W ostatnich latach przeżywaliśmy trudności, związane ze zrealizowaną przez władze Gminy poprzedniej kadencji inwestycją ciepłowniczą z 2014 r. w postaci kotłowni na biomasę i sieci ciepłowniczej. Przedmiotowa inwestycja za 8,9 mln zł, zrealizowana została przez PUK Sp. z o.o. w Prostkach. Na wykonanie tego zadania spółka zaciągnęła kredyt i pożyczki - łącznie 4,2 mln zł. Kotłownia funkcjonuje, jednak przynosi straty z uwagi na zbyt małą liczbę odbiorców. Ponadto, PUK Sp. z o.o. w Prostkach przegrała sprawę w sądzie (wyrok jest prawomocny) i musiała zapłacić wykonawcy inwestycji dodatkową kwotę ok. 620 tys. zł za zmiany tras sieci ciepłowniczej w trakcie realizacji inwestycji. W/w dodatkowa kwota została również pokryta przez Gminę. Nasza spółka gminna nie była przygotowana do realizacji tak dużej inwestycji i obciążeń finansowych z nią związanych, stąd teraz boryka się z kłopotami w zakresie regulowania bieżących zobowiązań. Tylko spłata rat, w związku ze zrealizowaną inwestycją, to kwota 39 tys. zł miesięcznie. Rada Gminy przeznaczyła w 2018 roku kwotę 480 tys. zł na spłatę zobowiązań PUK Sp. z o.o. w Prostkach, związanych z inwestycją ciepłowniczą oraz kwotę 570 tys. zł na pokrycie strat, wynikających z bieżącego funkcjonowania ciepłowni. Dodatkowo, w celu minimalizowania strat i pełnego wykorzystania mocy ciepłowni, podjęliśmy decyzję o rozbudowie sieci ciepłowniczej w Prostkach oraz przyłączeniu do niej miejscowości Krupin i Bogusze. Dokumentacja w tym zakresie ma powstać jeszcze w 2018 roku. Należy zdać sobie sprawę, że istnienie spółki komunalnej to gwarancja stabilnych, kontrolowanych cen m.in. za wodę, ścieki, ciepło i miejsce pracy 38 osób, głównie mieszkańców naszej gminy.

Szanowni Państwo, obejmując urząd Wójta Gminy Prostki, miałem nieco inne plany i marzenia na upływającą kadencję. Niestety, wyżej opisana sytuacja, zastana przeze mnie w PUK Sp. z o.o. w Prostkach, a związana z inwestycją ciepłowniczą (bardzo potrzebną, ale z przykrością stwierdzam – w pośpiechu przygotowaną i zrealizowaną przez poprzednie władze), zweryfikowała moje plany oraz marzenia jako gospodarza Gminy i wstrzymała realizację części projektów, na które tak bardzo czekacie (hala sportowa w Prostkach, remiza i świetlica w Wiśniowie Ełckim, nowe drogi, etc.).

Nie oznacza to jednak, że zrezygnowaliśmy z naszych planów. Wierzę, że wspólnymi siłami uda się urzeczywistnić zarówno inwestycje wymienione powyżej, jak i wiele innych.

Chcę podkreślić, że dobrze troszczymy się o finanse, Gmina Prostki jest gospodarna – mamy najniższe zadłużenie w powiecie i województwie, przypadające na jednego mieszkańca gminy!

Kadencja samorządu kończy się, ale nie poprzestajemy w swoich działaniach. Jeszcze w tym roku zostaną zrealizowane następujące inwestycje:

 • Wymiana pokrycia dachu budynku GOK „Stara Szkoła”, wartość: 185 tys. zł (ratujemy zabytek, jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków w Prostkach),
 • Budowa kanalizacji i wodociągu w Boguszach, wartość: 334 tys. zł (uzbrojenie terenów),
 • Przebudowa drogi Długochorzele – Gorczyce, wartość: 660 tys. zł (przygotowanie pod asfalt),
 • Przebudowa drogi Zawady – Tworki, wartość: 110 tys. zł (położenie asfaltu ok. 400 mb),
 • Przebudowa drogi do Ośrodka Zdrowia w Wiśniowie Ełckim, wartość: 60 tys. zł (kanalizacja deszczowa).

Myślimy o Gminie Prostki, naszej Małej Ojczyźnie, również w perspektywie dłuższej, tj. 20-30 lat, stąd już w obecnej kadencji opracowywaliśmy projekty do realizacji w następnych latach. Są to m.in.:

 • Hala sportowa w Prostkach,
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rożyńsku Wielkim,
 • Centrum Kultury i Pożarnictwa w Rożyńsku Wielkim (mała remiza i świetlica dla OSP),
 • Sieć światłowodowa na terenie Gminy (prowadzimy rozmowy z inwestorami o ich realizacji w latach 2019-2020, obniżyliśmy stawki za wbudowanie urządzeń pod światłowody na terenie gminy z 50 zł na 5 zł za m²),
 • Złożyliśmy wnioski na budowę dróg w 2019 roku z dofinansowaniem:

1) Rożyńsk Wielki-Bzury, w ramach przebudowy dróg lokalnych (inwestycja za ok. 1,4 mln zł).
2) Taczki-Nowaki-Krzywińskie (droga powiatowa) - 1/2 odcinka 3,2 mln zł, inwestycja realizowana ze Starostą Ełckim, z czego 800 tys. zł z budżetu Gminy.
3) Prostki-Ostrykół-Lipińskie Małe – nowa nawierzchnia asfaltowa (inwestycja za ok. 4 mln zł).

Upływająca kadencja była czasem ciężkiej pracy nie tylko Wójta, ale również pracowników Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych Gminy (GOPS, GOK, BOES, Biblioteka Gminna) oraz sołtysów.

Za wysiłek i zaangażowanie bardzo dziękuję! Szczególne podziękowania kieruję również do wszystkich aktywnych mieszkańców Gminy za wszelkie inicjatywy społeczne oraz podpowiedzi, które inspirują nas do działania!

Wójt Gminy Prostki
Mirosław Orłowski

Opublikowano: 10 października 2018 16:40

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Informacja Wójta do mieszkańców gminy [219.76 KB]

Największe inwestycje w gminie Prostki w latach 2015-2018 [97.83 KB]

Wyświetleń: 1188

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl