W Prostkach powstanie nowe ujęcie i stacja uzdatniania wody. Kolejny sukces gminy w zakresie pozyskiwania środków finansowych na inwestycje

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wójt Gminy Prostki nie ustaje w staraniach o poprawę bezpieczeństwa i polepszenie jakości życia mieszkańców naszej gminy.

Z wielką przyjemnością informujemy, że projekt pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Prostkach”, został wysoko oceniony przez Komisję konkursową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego, otrzymał 8 lokatę, i uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 975 074,59 zł. Projektowana stacja zapewni niezawodne źródło zaopatrzenia w wodę, o wysokiej i stabilnej jakości, mieszkańców miejscowości Prostki oraz pozwoli na doprowadzenie tej wody do wielu gospodarstw z terenu naszej gminy.

Wymieniona wyżej inwestycja obejmuje zakresem wykonanie dwóch studni głębinowych oraz budowie nowego budynku stacji wraz z nowoczesną linią technologiczną uzdatniania wody. Wydajność stacji przewidziano na 1600 m3 ( ponad 2 razy więcej od obecnej ), ciśnienie na wyjściu będzie miało wartość 5,5 bar.

Wartość kosztorysowa przedmiotowej inwestycji wynosi: 3 081 545,51 zł., poziom dofinansowania wynosi 85 % wartości kosztów kwalifikowanych. Termin realizacji inwestycji przewidziano na 2019 r.

Opracował: Janusz Krause

Opublikowano: 03 października 2018 14:22

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Lista projektów wybranych do dofinansowania [480.36 KB]

Wyświetleń: 352

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl