Badanie pilotażowe wykonywane na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, w ramach projektu „Wykonanie pogłębionej analizy obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją oraz świadczenie usług doradczo – konsultacyjnych w zakresie działań naprawczych na rzecz przełamania barier rozwojowych na tych obszarach”

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szanowni Państwo,
zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej rozwoju gminy Prostki. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane do opracowania Planu Działania dla obszaru ełckiego (obejmującego Ełk i 10 sąsiadujących gmin). Plan ma być częścią realizacji rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i pozwolić na przełamanie barier rozwojowych tego obszaru. Z uwagi na harmonogram realizacji projektu, ankiety należy wypełnić i przesłać w terminie do 14 września 2018 r.

Ankietę można wypełnić online (https://goo.gl/forms/Z21djk0bvbPv8yYp1) lub wypełnić w wersji papierowej i dostarczyć do Urzędu Gminy Prostki (sekretariat lub pok. 109) we wskazanym wyżej terminie.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem EUROREG-u: tel./fax: + 48 (22) 826-21-68, e-mail: euroreg@uw.edu.pl

Opublikowano: 31 sierpnia 2018 12:13

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Ankieta [33.26 KB]

Wyświetleń: 332

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl