Nowe świadczenie „Dobry Start” na każde uczące się dziecko

 (link otworzy duże zdjęcie)

Od 1 lipca 2018 r. można będzie składać wnioski na nowe świadczenie – „Dobry start". Świadczenie w wysokości 300 zł przysługiwać będzie na każde uczące się dziecko – bez względu na dochody rodziców. Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, zaś dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia. Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. 2018, poz. 1061), od 1 lipca 2018 r. będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformacyjnego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną. Podobne zasady stosowane są przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego (500+).

Od 1 sierpnia 2018 r. wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start" przyjmowane będę w formie tradycyjnej (papierowej) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prostkach, ul. 1 Maja 44B. (dział funduszu alimentacyjnego)

Wnioski przyjmowane będę w terminie do 30 listopada.

WAŻNE:
Adres poczty elektronicznej jednostki, z której będzie wysyłana informacja do klientów o przyznaniu świadczenia dobry start: swiadczenia@prostki.pl

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o „Dobrym Starcie” dla uczniów.

Opublikowano: 02 lipca 2018 17:54

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start [121.79 KB]

Dobry Start krok po kroku [410.13 KB]

Dobry Start podręcznik [163.17 KB]

Dobry Start plakat [1.15 MB]

Dobry Start ulotka [1.27 MB]

Wyświetleń: 376

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl