Samorząd Gminy Prostki w Programie Współpracy Transgranicznej „Polska - Rosja” 2014 - 2020

 (link otworzy duże zdjęcie)

Samorząd Gminy Prostki przygotowuje się do udziału w Programie Współpracy Transgranicznej „Polska – Rosja” 2014 – 2020. Głównym celem Programu jest wspieranie transgranicznej kooperacji w sferze społecznej, środowiskowej, gospodarczej i instytucjonalnej. Nawiązaliśmy współpracę z samorządem Rosyjskiego miasta Gusiew. Jesteśmy już po trzech spotkaniach, w tym dwóch roboczych z udziałem P. Wójta Mirosława Orłowskiego, dotyczących wspólnego budowania koncepcji projektów. Po przeanalizowaniu potencjalnych inicjatyw skupiono się na tych, których problematyka i zakres są zbieżne dla obu samorządów. W trakcie rozmów podkreślano konieczność położenia nacisku na wypracowanie rozwiązań, w tym innowacyjnych, które z powodzeniem zostaną zaadoptowane w obu samorządach. Wśród priorytetowych inwestycji wskazano na przedsięwzięcia wpisujące się w:

Cel tematyczny ŚRODOWISKO – rozwój infrastruktury w zakresie uzdatniania wody (budowa i modernizacja urządzeń wodociągowych, sieci, stacji uzdatniania wody itp.) Gmina Prostki zamierza aplikować o środki finansowe na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Wiśniowo Ełckie, Dąbrowskie, Ostrykół oraz Żelazki. Szacunkowa wielkość tego projektu wynosi ok.4 mln złotych.

Cel tematyczny DZIEDZICTWO – remont, adaptacja i wyposażenie obiektów dziedzictwa kulturowego oraz zagospodarowanie ich otoczenia; wzajemne promowanie walorów kulturowych i dziedzictwa historycznego samorządów. Tutaj nawiązaliśmy współpracę z władzami samorządowymi Gminy Puńsk oraz rosyjskiego miasta Krasnoznamieńsk. Zamierzamy aplikować o środki finansowe na remont i termomodernizację budynku „Starej szkoły” oraz wyposażenie izby historycznej, która będzie zlokalizowana w piwnicy budynku. Koszt realizacji tego projektu szacujemy na ok. 2.75 mln złotych. Termin złożenia wniosków do Sekretariatu Technicznego Programu upływa 16.07.2018 r.

polskarosja.jpg

Opublikowano: 08 czerwca 2018 22:19

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 584

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl