Aktywny Prostkowski Senior

 (link otworzy duże zdjęcie)

Bardzo aktywnie  rozpoczął się drugi semestr roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Filia w Prostkach (UTW Prostki). Oprócz uczestnictwa w stałych formach zajęć, jakimi są prowadzone raz w miesiącu wykłady, słuchacze deklarują swoją otwartość na nowe formy samorozwoju i włączania się w działania na rzecz lokalnej społeczności.

W roku 2018, w ramach wykładów w II semestrze  roku akademickiego 2017/2018, odbyły się: wykłady „Inteligencja emocjonalna i jej składowe. Emocje- rozpoznaję, nazywam, wyrażam” prowadzony przez mgr Alicję Selwocką oraz  „Techniki ochrony przed manipulacją (jak powiedzieć „nie” sprzedawcy)” prowadzony przez mgr Piotra Omaleckiego. Natomiast 22 marca zapraszamy na wykład pt. „ Krajobrazy świata”, który poprowadzi dr. Jan Olejnik.

Dodatkowo słuchaczom zaproponowano wykład z elementami instruktażowo - szkoleniowymi pt. „Nie daj się nabrać”. Spotkanie, które odbyło się w dniu 15 marca 2018 r.,  poprowadzili Policjanci z Punktu Przyjęć w Prostkach: asp. sztab. Janusz Merski oraz  asp. sztab. Tomasz Gorzoch. Prelekcja dotyczyła oszustw „Na wnuczka” i „Na policjanta”. Mimo tego, że problemy tego typu są często poruszane i nagłaśnianie przez media, nowe przypadki prób wyłudzania wskazują na konieczność przypominania i uczulania na tego typu zagrożenia. W tym miejscu serdeczne dziękujemy naszym policjantom  za obrazowe przybliżenie tematu i cenne podpowiedzi jak reagować w takich sytuacjach. O tym, że spotkanie z policjantami było ważnym dla słuchaczy doświadczeniem niech świadczy fakt, że seniorzy poprosili o kolejne warsztaty tym razem dotyczące technik samoobrony oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Po ustaleniu ostatecznego terminu takiego spotkania, zaproszenie ukaże  się na stronie internetowej www.prostki.pl.  Z uwagi na istotę tematu i otwartą formułę planowanego spotkania, już dzisiaj Wójt Gminy Prostki Mirosław Orłowski zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy.

Bardzo chętnie wybieranymi przez słuchaczy UTW, formami aktywizacji są wszelkiego rodzaju działania kulturalne. Aby poszerzyć stałą ofertę proponowaną w ramach działalności uniwersytetu, gminny koordynator UTW Filia w Prostkach Helena Penkiewicz we współpracy z pracownikami Wyższej Szkoły Gospodarki  w Bydgoszczy Filia w Ełku, organizuje  grupowe wyjazdy do większych ośrodków kulturalnych. W lutym br. słuchacze mieli okazję do obejrzenia widowiska muzycznego pt.  „Topicha”, wystawionego przez Ełcki Teatr Tańca, a  w marcu zorganizowany został wyjazd do Filharmonii i Opery Podlaskiej na operę Giacoma Pucciniego pt. „Cyganeria”.

Opublikowano: 19 marca 2018 10:03

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 532

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl