Rodzina i szkoła razem - w zakresie przeciwdziałania narkomanii

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 22.02.2018 r, pedagog szkolny – Barbara Orłowska ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostkach, zorganizował dla rodziców naszych uczniów spotkanie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Ełku: aspirantem sztabowym – Robertem Jabłońskim i starszym aspirantem Marcinem Sztachelkiem oraz z przedstawicielami Rewiru Dzielnicowych w Prostkach: aspirantem sztabowym Januszem Merskim i młodszym aspirantem Arkadiuszem Ponisztera.

Funkcjonariusze policji dostarczyli rodzicom podstawowej informacji na temat narkotyków oraz zagrożeń wynikających z ich używania. Zwrócono uwagę rodziców na ich zgubny wpływ na funkcjonowanie młodego człowieka. Prowadzący starali się włączyć rodziców, jako koalicjantów – szkoły do działań w chronieniu dzieci i młodzieży przed szkodami wynikającymi z używania środków psychoaktywnych. Prelegenci zapoznali zebranych z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, powiedzieli o skutkach prawnych za posiadanie i rozprowadzanie narkotyków. Materiały, rekwizyty oraz plansze, które prezentowali rodzicom i nauczycielom ułatwią rozpoznawanie symptomów zagrożenia.

Szersza wiedza rodziców w tym zakresie oraz bardziej czujna, wzmożona opieka nad dziećmi, młodzieżą, pozwoli uchronić od uzależnienia i uniknąć skutków społeczno-prawnych. Wspólne działania szkoły, rodziców i przedstawicieli policji pozwolą na zmniejszenie skali problemu, jaki dotyka mieszkańców naszej miejscowości – tak uważa pedagog szkolny – Barbara Orłowska. Ogromne podziękowania za sprawną organizację spotkań dla młodzieży, rodziców należą się przedstawicielom policji oraz dyrektorowi szkoły – Panu Jarosławowi Ćwik, który to wyraził swoje kredo w tym temacie „Lepiej stawiać czoło problemom i je rozwiązywać, niż udawać, że problemu nie ma”.

Pedagog szkolny
Barbara Orłowska

Opublikowano: 09 marca 2018 13:20

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 813

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl