Gminne inwestycje w 2017 r.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Mapa Google inwestycji

Miniony 2017 r. był bardzo udany pod względem ilości oraz jakości zrealizowanych w naszej gminie inwestycji. Te najważniejsze dotyczyły poprawy infrastruktury drogowej. W trosce o rozwój gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców oddano do użytku  5,731 km dróg asfaltowych i 0,616 km z kostki brukowej. Są to drogi w miejscowościach: Dybowo, Dybówko, Dąbrowskie i Żelazki a także ul. Sportowa i 1 Maja w Prostkach ( odcinek bez nazwy) Inwestycje, które  realizujemy są finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej jak i własnych. Duże środki zainwestowaliśmy także w oświatę. Wymieniono pokrycie dachu na Szkole Podstawowej w Wiśniowie Ełckim, dokonano modernizacji pomieszczeń w Rożyńsku Wielkim, zakupiono tablice interaktywne wraz z projektorami oraz wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Placówki przeprowadziły projekty o łącznej kwocie 344 913,85 zł. Gminny Ośrodek Kultury zrealizował w 2017 r. 3 projekty „W Hołdzie Bohaterom-Pamięci potomnym”, „Pamiętajmy o Potopie” oraz „Kulturalnie z Kulturą”.

W ramach ostatniego projektu instytucja otrzymała min. wyposażenie w postaci zestawu multimedialnego wraz z profesjonalnym sprzętem nagłaśniającym na kwotę blisko 43 214,00 zł.

Wartości wykonanych Inwestycji oraz zrealizowanych projektów w Gminie Prostki w  2017 roku wyniosła  łącznie 3 620 700,28 zł (w tym 2 067 165,60 zł dofinansowania z różnych źródeł tj. PROW, WFOŚiGW, WZOSP, MKIDN, NCK, czy umowy zawarte z marszałkiem województwa warmińsko- mazurskiego oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także 1 548 659,54 zł wkładu własnego Gminy Prostki)

Niżej w tabelkach przedstawiono zestawienie zrealizowanych oraz planowanych przedsięwzięć, zaś na mapce zamieszczonej poniżej zobrazowano poszczególne inwestycje, jakie zostały dokonane w 2017 r. oraz te, które zamierzamy zrealizować w 2018 r.

Stale pracujemy nad pozyskaniem środków na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie.

projekty_zrealizowane_2017.jpg

projekty_realizowane_2018.jpg

Opublikowano: 01 marca 2018 12:01

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Projekty, które będą realizowane w 2018 r. [740.73 KB]

Projekty zrealizowane w 2017 r. [737.71 KB]

Wyświetleń: 1085

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl