Narkotykom – mówimy „Nie!”

 (link otworzy duże zdjęcie)

Pod takim hasłem, w dniu 20.02.2018 r. odbyło się szkolenie dla uczniów klas VI i VII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostkach oraz gimnazjalistów klas II i III, zorganizowane z inicjatywy pedagoga szkolnego – Barbary Orłowskiej. Zajęcia prowadzili: aspirant sztabowy Robert Jabłoński i starszy aspirant Marcin Stachelek z Komendy Powiatowej Policji w Ełku oraz przedstawiciele Rewiru Dzielnicowych w Prostkach: aspirant sztabowy Janusz Merski i młodszy aspirant Arkadiusz Ponisztera.

Szkolący ukazali uczniom skutki zażywania narkotyków i ich zgubny wpływ na organizm młodego człowieka. Zapoznali także z ustawą o przeciwdziałaniu narkomani, z zasadami i trybem postępowania w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Podkreślili, iż zapisy w ustawie realizuje się poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, oświatowo-wychowawczej, edukacyjnej i profilaktycznej. Słuchacze dowiedzieli się o skutkach prawnych za posiadanie i rozprowadzanie narkotyków.

W spotkaniu uczestniczyli także nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy szkoły. Uczniowie mieli także okazję do zadawania pytań funkcjonariuszom policji związanych z omawianą problematyką. Pedagog szkolny podkreślił, iż problem ten dotyczy naszego środowiska, dlatego też należy o tym mówić i prowadzić profilaktykę w tym zakresie. Bardzo istotne jest, aby dzieci i młodzież była świadoma zagrożenia.

Pedagog szkolny
Barbara Orłowska

Opublikowano: 22 lutego 2018 18:02

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 434

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl