Jak być dobrym wychowawcą?

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 14.02.2018 r. tj. w środę, pedagog szkolny – Barbara Orłowska zorganizowała radę szkoleniową dla początkujących w zawodzie nauczycieli o tematyce „Jak być dobrym wychowawcą?”.

Podczas spotkania zdefiniowano termin „wychowawca” oraz określono na czym polega proces wychowawczy. Wyłoniono także cechy dobrego wychowawcy. Omówiono też współpracę z rodzicami, innymi nauczycielami oraz uczniami. Pedagog szkolny podał szereg sprawdzonych propozycji do wykorzystania w pracy wychowawczej. Zaproponował 10 zasad, które dobrze byłoby wykorzystać  w pracy z zespołem klasowym, , pomocnych w utrzymaniu dyscypliny w klasie. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali materiały związane z powinnościami wychowawczymi nauczycieli: wykaz obowiązującej dokumentacji, wykaz dokumentów szkolnych, które powinny poznać sami oraz ich wychowankowie, zadania i obowiązki wychowawcy klasy.

Pedagog szkolny podkreślił, podczas spotkania, że zawsze mogą liczyć na jego pomoc, wsparcie poradę, konsultacje. Bardzo ważne jest, aby nauczyciele dzielili się z sobą swoją wiedzą i doświadczeniem.

Spotkanie przebiegło w miłej, serdecznej atmosferze. Uczestnicy szkolenia chętnie zabierali głos w dyskusji, słuchali proponowanych rozwiązań. Dowiedzieli się, że zawsze mogą liczyć na doświadczoną kadrą pedagogiczną oraz dyrektora szkoły.

Pedagog szkolny:
Barbara Orłowska

Opublikowano: 22 lutego 2018 17:39

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 405

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl