Co ciekawego u naszych strażaków ochotników?

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniach od 29 stycznia do 2 lutego 2018 r. w 6 jednostkach OSP z terenu naszej gminy tj.: OSP Krzywe, OSP Wiśniowo Ełckie, OSP Rożyńsk Wielki, OSP Bobry, OSP Długosze oraz OSP Prostki odbyły się, z udziałem Wójta Gminy Pana Mirosława Orłowskiego, coroczne zebrania sprawozdawcze. Warto przypomnieć, że ochotnicze straże pożarne realizują zadania na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, a także prowadzą na szeroką skalę działania profilaktyczne skierowane głównie do młodzieży. Podczas rozmów podsumowano dotychczasową działalność, wskazano najpilniejsze potrzeby oraz plany rozwoju jednostek. Pan Wójt poinformował min. o podjętych działaniach w celu utworzenia młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz planach wcielenia kobiet w szeregi każdej jednostki OSP. Obecnie obserwujemy niewielka stagnację jeśli chodzi o zainteresowanie służbą w ochotniczych strażach. Zapewniamy, że z dużą radością powitamy w szeregach wszystkich drużyn nowych druhów a szczególnie z Bobrów, Wiśniowa, Długosz czy tez Krzywego . Młodzi adepci mogliby jeszcze w tym roku wyjechać na 2 tygodniowy obóz szkoleniowo- wypoczynkowy.

Rok 2017 przyniósł naszym strażakom wiele sukcesów. Jednym z najważniejszych było zdobycie I miejsca przez OSP Prostki oraz III miejsca przez OSP Długosze w kategorii drużyn męskich i II miejsca przez OSP Rożyńsk Wielki w kategorii drużyn żeńskich podczas Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Pisanicy. Strażacy z Prostek wygrali także, po raz drugi ,plebiscyt na najpopularniejszą jednostkę OSP powiatu ełckiego . Na kolejnym, zaszczytnym miejscu, uplasowała się jednostka z OSP Bobry.

W minionym roku, jednostka OSP Prostki, która jest ujęta w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, odnotowała także największą ilość wyjazdów, w porównaniu do innych jednostek OSP z terenu naszego powiatu , do działań ratowniczych. Do różnego rodzaju zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu byli dysponowani aż 76 razy.

Pan Wójt wyraził słowa szacunku i uznania wszystkim strażakom ochotnikom za ofiarną służbę oraz podziękował za uczestnictwo i pomoc w organizacji ważnych dla naszej społeczności wydarzeń i przedsięwzięć. Zobowiązał się także do lobbowania projektu ustawy przyznającej strażakom ochotnikom finansowy dodatek do emerytury.

Po zakończonych zebraniach we wszystkich jednostkach OSP uczestnicy zostali zaproszeni na smakowity poczęstunek.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy pomogli w sprawnym zorganizowaniu spotkań.

Sekretarz Gminy
Janusz Krause

Opublikowano: 14 lutego 2018 07:27

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 458

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl