„Kompleksowe wspomaganie szkół w Gminie Prostki”

 (link otworzy duże zdjęcie)

„Kompleksowe wspomaganie szkół w Gminie Prostki” –to temat konferencji, która odbyła się we środę 18.10 w Szkole Podstawowej w Prostkach. Wzięli w niej udział dyrektorzy i nauczyciele ze wszystkich jednostek oświatowych z terenu gminy. Spotkanie otworzyła Magdalena Święcińska, Doradca Metodyczny Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku, Asystent Szkoły Podstawowej i nauczyciel wychowania fizycznego w Prostkach. Przywitała zebranych gości, wśród nich między innymi Vice Kuratora Oświaty w Olsztynie Pana Wojciecha Cybulskiego.

O dobry nastrój zebranych gości zadbały przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola „Mazurki” w Prostkach oraz uczniowie Szkoły Podstawowej, którzy pod okiem swoich wychowawców przygotowali występy artystyczne. Te bardzo spodobały się widzom, którzy nagrodzili dzieci i młodzież gromkimi brawami. Część oficjalną konferencji otworzył Wójt Gminy Prostki, Mirosław Orłowski, przedstawiając postępy wdrażania reformy oświatowej oraz kompleksowego wspomagania oświaty w naszej gminie. Przedstawił także aktualne informacje dotyczące bazy oświatowej, kadry pedagogicznej oraz sukcesów, jakimi mogą się pochwalić uczniowie i nauczyciele tutejszych placówek. A jest się czym chwalić! Uczniowie osiągają wysokie pozycje w zawodach sportowych, olimpiadach przedmiotowych czy konkursach powiatowych. Wójt zachęcał także do uczestnictwa w projektach i programach , które w dużej mierze dofinansowuje Urząd Gminy. Dotychczas w placówkach podległych gminie prowadzone były m.in. programy : „Umiem pływać” , „Szklanka mleka” czy „Warzywa i owoce w szkołach”. Samorząd gminny nade wszystko stawia na poprawę warunków do nauki i pracy w szkołach. Obecnie planujemy rozbudowę Szkoły Podstawowej w Rożyńsku Wielkim oraz budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Prostkach. Spotkanie to było także okazją do złożenia życzeń i gratulacji nauczycielom i pracownikom oświaty i pracownikom instytucji wspierających oświatę z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wójt życzył wszystkim sukcesów w pracy dydaktyczno-wychowawczej, rozwijania i dalszego udoskonalania swoich umiejętności oraz dziękował za trud jaki pracownicy oświaty wkładają w wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży. Z tej okazji wręczył także 3 Nagrody Wójta Gminy Prostki.

Otrzymali je:
• Pani Jolanta Karwowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wiśniowie Ełckim
• Pan Jarosław Ćwik - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Prostkach
• Pan Mariusz Kurzątkowski – Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej w Prostkach

Następnie dyrektorzy szkół wręczyli nagrody wyróżnionym nauczycielom i pracownikom administracyjnym . Z czterech jednostek przyznano łącznie 33 nagród dla nauczycieli i 25 nagród dla pracowników administracyjnych.

Wicekurator Warmińsko-Mazurski - Wojciech Cybulski w swoim wystąpieniu podkreślił, iż zawód nauczyciela to przede wszystkim służba drugiemu, młodemu człowiekowi. Zachęcał do troski o wzmocnienie prestiżu tego zawodu, a także gratulował wszystkim wyróżnionym i życzył wszystkiego dobrego pracownikom. Podkreślił też, że dwóch nauczycieli z terenu gminy otrzymało Nagrodę Kuratora Oświaty. Były to panie: Barbara Walaszek ze Szkoły Podstawowej w Prostkach oraz Monika Budnik ze Szkoły Podstawowej w Wiśniowie Ełckim. Przyłączamy się do gratulacji.

Po przemowach gości przyszedł czas na główny punkt spotkania, czyli wykłady. Pierwszym wykładowcą był Pan Michał Jodko, dyrektor MODN . Podczas wystąpienia pn. „Rola i zadania Asystenta Szkoły w kompleksowym wspomaganiu szkół i placówek oświatowych” odniósł się do wyników badań naukowych , które w ciekawy sposób przedstawiają różnice w hierarchii wartości uczniów poszczególnych rodzajów szkół tj. szkoła zawodowa, technikum i liceum.

O „Kształtowaniu pożądanych postaw uczniów i wychowaniu do wartości” mówił Ryszard Skawiński, konsultant MODN. Kończąc konferencję Pani Magdalena Święcińska przedstawiła ofertę współpracy MODN ze szkołami z terenu gminy Prostki.

Następnie zebrani goście podzielili się tortem i dyskutując, wyciągali wnioski z wysłuchanych wykładów.

Organizatorom : Przedszkolu Samorządowemu „Mazurki” w Prostkach, Szkole Podstawowej w Prostkach, a także Mazurskiemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli dziękujemy za pomoc w przygotowaniu konferencji.

Opublikowano: 30 października 2017 10:57

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 587

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl