Nowe oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego na drodze powiatowej w miejscowości Krupin

 (link otworzy duże zdjęcie)

Włodarze gminy Prostki systematycznie troszczą się o poprawę komfortu i bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Dzięki zaangażowaniu Pana Wójta, Mirosława Orłowskiego na drogach gminnych robi się coraz bezpieczniej. W ostatnich latach komfort poruszania się poprawił się na drodze powiatowej w miejscowości Krupin. Bliska odległość z Krupina do Prostek powoduje, że ruch pieszych i rowerzystów na tym odcinku jest wzmożony i istniało zwiększone ryzyko ewentualnych zdarzeń drogowych.

W związku z tym, zostało zrealizowane tam zadanie pn. : ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1680N Prostki”. Jednym z elementów zaplanowanej inwestycji było wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym, oddzielonego od jezdni zielenią.

Miejsce to, nie było do tej pory oświetlone ze względu na wydłużające się procedury związane z uzyskaniem stosownych pozwoleń. Udało się jednak załatwić wszelkie formalności i ścieżka pieszo-rowerowa od września b.r. jest już oświetlona. Wzdłuż drogi pojawiło się 16 stylizowanych lamp.

Kabel został ułożony wzdłuż istniejącego ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego w odległości 6-7 metrów od krawędzi istniejącej jezdni. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu zabezpieczono go rurami osłonowymi.

Wykonawcą projektu było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Elektromet”- Barma Iwona i Robert, a oświetlenie terenu zaprojektował Pan Piotr Ciotrowski.

Inwestycja ta była możliwa dzięki dobrej współpracy i pomocy finansowej powiatu ełckiego.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 69.750,00 zł, z czego 25.000 zł to wkład powiatu ełckiego , a 44.750,00 zł to dofinansowanie z budżetu gminy Prostki.

Informujemy, że jeszcze w październiku nastąpi uroczyste otwarcie oświetlonej ścieżki pieszo-rowerowej do Krupina.

Autor: Monika Cieciuch

Opublikowano: 13 października 2017 09:12

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 340

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl