Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kopijki

 (link otworzy duże zdjęcie)

Nową drogą gminną mogą cieszyć się mieszkańcy Kopijek i okolicznych miejscowości.
Dotychczas stan drogi nie zadawalał ani mieszkańców Kopijek ani władz Gminy Prostki.
W ramach zadania pn: „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kopijki gm. Prostki” wykonano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonano podbudowy, oznakowano jezdnię a przede wszystkim wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na długości 1704 metrów. Poszerzono także jezdnię do 3,5 metra i wykonano pobocza po obu stronach jezdni. Wymieniono także rury przepustów drogowych pod koroną drogi i wykonano bariery ochronne stalowe w ich rejonie. W ramach prac wykończeniowych  oczyszczono rowy, uformowano i zagęszczono pobocze i wykonano nawierzchnię żwirową na zjazdach na przyległe tereny. We wrześniu skończyły się wszystkie prace związane z jej przebudową i uzyskano stosowne pozwolenia.

Warto zaznaczyć, że wykonawcą była firma Unidrog Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo drogowo – mostowe z siedzibą w Grajewie, której dziękujemy za szybką i bezproblemową współpracę.

Całkowita wartość inwestycji to 542.709,30 zł , czego 90 000 zł to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w  Olsztynie.
Mamy nadzieję, że  nowo wybudowana droga poprawi jakość życia oraz bezpieczeństwo naszych mieszkańców.

Autor: Monika Cieciuch

Opublikowano: 10 października 2017 09:57

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 534

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl