Rowerowy "Rajd Pamięci" w ramach projektu „W Hołdzie Bohaterom – Pamięci Potomnym”

 (link otworzy duże zdjęcie)

Rajdem Pamięci rozpoczęły się w Prostkach obchody 78 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej. W środę 30.08 w godzinach popołudniowych mieszkańcy Prostek wraz z Cezarym Zamaną, Sekretarzem Gminy Prostki Januszem Krause, Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury Ewą Ratkiewicz oraz współorganizatorem rajdu Dariuszem Gajdzińskim zebrali się pod Urzędem Gminy Prostki i po krótkim przywitaniu uczestnicy rajdu ruszyli na groby poległych. Ci, którzy wzięli udział w rajdzie chcieli oddać hołd i cześć poległym za wolność Ojczyzny. Uczestnicy rajdu przejechali wyznaczoną trasą do miejsc pamięci. Odwiedzili pomniki, cmentarz i mogiły leśne, przy których zapalili znicz i uczcili pamięć poległych minutą ciszy. Pierwszym przystankiem był obelisk na placu przy Kościele p.w. św. Antoniego z Padwy w Prostkach. Po zapaleniu znicza, minucie ciszy i kilku słowach od organizatorów wszyscy przejechali do lasu na Osiedlu Leśnym, gdzie znajdują się mogiły zbiorowe ofiar II wojny światowej. Następnym przystankiem była Kosówka. Tam także znajdują się mogiły. Z Kosówki uczestnicy rajdu pojechali do Bogusz na cmentarz ofiar obozu hitlerowskiego. W czterech prostokątnych mogiłach pochowanych zostało tam 11 070 ofiar ekshumowanych z terenu obozu jenieckiego i koncentracyjnego istniejącego w latach 1941-1944 w Prostkach i na polach wsi Bogusze. W obozie więzieni byli jeńcy rosyjscy, francuscy i włoscy oraz ludność cywilna narodowości żydowskiej, polskiej i litewskiej. Z głodu i na skutek chorób zakaźnych zginęło tu ponad 21 tysięcy osób. Przystankiem końcowym była plaża gminna przy rzece Ełk. Rajd był niezwykłą lekcją historii i pokory. W tak niby zwyczajny sposób mieszkańcy Prostek podziękowali bohaterom za ich przelaną krew i oddane życie.

Przypominamy, że główne obchody 78 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej odbędą się w piątek 1 września. Rozpocznie je Msza Święta w Kościele p.w. św. Antoniego z Padwy w Prostkach o godzinie 10.00.

Projekt "W Hołdzie Bohaterom – Pamięci Potomnym" dofinansowano z środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Wspieranie samorządowych instytucji kultury - opiekunów miejsc pamięci 2017"

Autor: Monika Cieciuch

Opublikowano: 31 sierpnia 2017 14:32

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 413

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl