Gmina Prostki podpisała umowę na wykonanie Gminnego Programu Opieki na Zabytkami i Gminnej Ewidencji Zabytków

 (link otworzy duże zdjęcie)

23 sierpnia 2017 r. została podpisana umowa na wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Prostki na lata 2018-2021 oraz Gminnej Ewidencji Zabytków. Umowę w imieniu Gminy Prostki podpisali Wójt Mirosław Orłowski i Skarbnik Anna Maj. Wykonawcą ww. programu i ewidencji została firma MW PROJEKT z Kościana reprezentowana przez Pana Mateusza Wrześniewskiego, która złożyła najkorzystniejszą ofertę.

Podstawowym założeniem stworzenia programu opieki nad zabytkami jest ukierunkowanie polityki samorządu gminnego, służącej podejmowaniu planowanych działań dotyczących finansowania, inicjowania, wspierania oraz koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego.

Konieczność opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami oraz prowadzenie gminnej ewidencji zabytków nakłada ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Opublikowano: 24 sierpnia 2017 08:24

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 289

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-web.pl