Kolejny odcinek promenady nad rzeką Ełk w Prostkach

 (link otworzy duże zdjęcie)

6 czerwca 2017r., Wójt Gminy Prostki Mirosław Orłowski oraz Skarbnik Gminy Prostki Anna Maj, podpisali umowę na dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie turystyczno –rekreacyjne odcinka brzegu rzeki Ełk do słupa granicznego w miejscowości Prostki”. W ramach inwestycji zostanie wykonany kolejny odcinek promenady, wyposażony w tablice edukacyjne oraz ławki i kosze parkowe.

Nowa ścieżka turystyczno – rekreacyjno – edukacyjna zagospodaruje nabrzeże rzeki na odcinku od drewnianej kładki, do wysokości stadionu leśnego. Zakres prac w ramach inwestycji obejmuje utwardzenie kostką brukową ścieżki o długości 550m i szerokości 2m oraz zakup i montaż małej infrastruktury (5 tablic edukacyjnych nawiązujących do bogatego dziedzictwa kulturowego gminy Prostki, 4 ławki parkowe, 4 kosze na śmieci). Informujemy ponadto, że trwają zaawansowane rozmowy z przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, na temat możliwości wydłużenia ścieżki  do zabytkowego słupa granicznego.

Inwestycja objęta jest dofinansowaniem z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

logo.png

Opublikowano: 12 czerwca 2017 16:17

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 715

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl