W latach 2017-2018 w Gminie Prostki będą realizowane kolejne inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej

 (link otworzy duże zdjęcie)

12 czerwca 2017 roku  Wójt Gminy Prostki - Mirosław Orłowski i Skarbnik Gminy Prostki - Anna Maj biorą udział w uroczystym podpisaniu umowy o dofinansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W wyniku intensywnych starań i wieloletnich prac zmierzających do rozwiązania problemów z gospodarką ściekową i zaopatrzeniem w wodę, Gmina Prostki otrzymała dofinansowanie w wysokości  1.975.171,00 zł do inwestycji o wartości 3.148.502,83 zł. W ramach dofinasowania, w 2017 roku zostaną wybudowane, stacja uzdatniania wody w Borkach, wodociąg Borki-Nowaki, oczyszczalnia ścieków w Wiśniowie Ełckim oraz zostanie wymieniony wodociąg w ulicy Żabiej w Wiśniowie Ełckim. Na 2018 rok planowane jest wykonanie dwóch wodociągów, Taczki-Rożyńsk Wielki oraz Dybowo-Guty Rożyńskie i oczyszczalnia ścieków w Rożyńsku Wielkim.

To nie koniec bardzo intensywnych prac jakie samorząd gminny podejmuje w celu poprawy warunków życia społeczeństwa Gminy Prostki w tym zakresie. W chwili obecnej prowadzimy intensywne prace nad modernizacją stacji uzdatniania wody w Prostkach.

Opublikowano: 12 czerwca 2017 15:50

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 582

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl