Spotkanie informacyjne z podmiotami gospodarczymi z terenu naszej gminy

 (link otworzy duże zdjęcie)

Z inicjatywy Pana Wójta Gminy Prostki, Mirosława Orłowskiego, 30 marca 2017 r. odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z terenu naszej gminy. Dotyczyło ono współpracy samorządu z lokalnym biznesem oraz utworzenia Rady Gospodarczej Gminy Prostki. W spotkaniu uczestniczyli przewodniczący Rady Powiatu Ełckiego pan Andrzej Wiszowaty oraz przewodniczący Rady Gminy Prostki - pan Paweł Ratkiewicz.

Podczas spotkania przedsiębiorcy otrzymali informację w zakresie:
• Możliwości wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 . Prezentacji dokonała pracownik Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich pani Agata Orzeł.

dsc_0428_custom.jpg

• Inicjowania przez powiat ełcki mikro i makro przedsiębiorstw oraz możliwościach wsparcia dla przedsiębiorców w ramach działalności Powiatowego Urzędu Pracy. Temat przedstawił Pan Andrzej Wiszowaty- przewodniczący Rady Powiatu Ełckiego.

dsc_0438_custom.jpg

• Zabezpieczenia w energię elektryczną większych podmiotów gospodarczych gminy Prostki . Informację przekazali pracownicy PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok. Rejon Energetyczny Ełk Pan Tomasz Krysiewicz i Krzysztof Rydzewski.
• Oferty budowy alternatywnych źródeł energii elektrycznej- budowy instalacji fotowoltaicznej w trybie abonamentowym przez firmę Caldoris.

dsc_0444_custom.jpg

• Planów zagospodarowania terenów inwestycyjnych, standardów obsługi inwestora – zagadnienia zreferowali inspektor Agnieszka Zielazna oraz Marcin Ołdakowski

dsc_0446_custom.jpg

• Zaopatrzenia gminy w wodę oraz możliwości dostarczenia gazu ziemnego dla zakładów produkcyjnych i naszych miejscowości  inspektor-  Roman Nowakowski
• Planów inwestycji zewnętrznych w obrębie gminy: drogi ekspresowej Via Baltica oraz modernizacji drogi krajowej nr 65. Temat przedstawił kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej - pan Andrzej Ciechanowicz.
• Możliwości podłączenia do gminnej sieci ciepłowniczej- Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych - Pan Jerzy Dobrzycki.

Przedsiębiorcy mogli wyrazić swoje zdanie, opinię czy też zadać pytanie w wielu kluczowych sprawach dotyczących rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy. Rozmowy dotyczyły m.in. możliwości wykorzystania funduszy unijnych dla przedsiębiorców, wzmocnienia linii energetycznych na potrzeby zakładów produkcyjnych, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu umożliwienia inwestowania w działalność usługowo – produkcyjną, jak również zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prostki, wyznaczającego nowe tereny inwestycyjne, budowy trasy Via Baltica oraz przebudowy drogi nr 65. Pan Wójt oraz Przewodniczący Rady zachęcali do inwestowania w naszej gminie, przedstawiając liczne działania, jakie zostały  w tym zakresie podjęte, min. uchwała o zwolnieniach podatkowych dla przedsiębiorców , standardy obsługi inwestorów czy też podpisane listy intencyjne na dostarczanie gazu ziemnego.

Gospodarz wyraził nadzieję, że na przyszłe spotkanie zaproszenie przyjmie więcej przedsiębiorców, ponieważ potrzeba wzajemnych kontaktów wynika nie tylko z konieczności stworzenia dogodnych warunków dla rozwoju gospodarczego, ale również problemów na szczeblu urząd - przedsiębiorca. Problemy takie wynikają często z nieznajomości dokumentów planistycznych obowiązujących na terenie gminy Prostki lub brakiem zainteresowania na etapie projektowania tych dokumentów. Dobrym rozwiązaniem byłoby powołanie Rady Gospodarczej Gminy Prostki. Spotkanie poprowadził Janusz Krause – zastępca Wójta Gminy Prostki.

Autor zdjęć: Alicja Szałaj

Opublikowano: 31 marca 2017 14:55

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 581

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl