Jedna za miliard, miliard za jedną

 (link otworzy duże zdjęcie)

14 lutego 2017 r. Prostki stały się  kolejnym punktem na mapie Polski i świata, w którym nagłośniona została ogólnoświatowa kampania „One Billion Rising/Nazywam się Miliard”. W tym dniu mieszkańcy naszej gminy, zgromadzeni na terenie kompleksu rekreacyjnego, zatańczyli w celu zwrócenia uwagi na problem przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz wyrażenia solidarności z poszkodowanymi i ofiarami.

Jak potwierdzają dane statystyczne, skala tych zjawisk rośnie, a ten trudny społecznie temat jest słabo nagłaśniany i wręcz marginalizowany. Konieczność zmiany takiego stanu rzeczy zauważa coraz większa część społeczeństwa. Jak wskazują informacje udostępnione na stronie Fundacji Feminoteka - głównego organizatora kampanii w Polsce, w roku 2017 do akcji włączyło się 76 miast i miejscowości. Wśród nich, z inicjatywy Pani Heleny Penkiewicz, znalazły się również Prostki.

Prostkowska odsłona akcji „Nazywam się Miliard”, miała szerszy wymiar. Finał akcji, skupiający się wokół wspólnego tańca do piosenki „Break the chain”/”Tańczę bo mam dość!”, został poprzedzony przeprowadzonymi przez pedagogów szkolnych pogadankami, treningami układu tanecznego, oraz warsztatami w Gminnym Ośrodku Kultury w Prostkach, w czasie których seniorzy wykonali gadżety (czapki, kotyliony) wykorzystane podczas finału.

Happening, który w Prostkach, podobnie jak na całym świecie, odbył się 14 lutego b.r., swoją skalą i zaangażowaniem społecznym przerósł oczekiwania organizatorów. Ta pierwsza, tego typu akcja, na terenie gminy, spotkała się z dużym zainteresowaniem, co jest bardzo istotne z uwagi na tematy poruszone w czasie jej trwania. W program wydarzenia wpisało się trzykrotne wykonanie sztandarowego układu tanecznego oraz wystąpienia osób, które z problem przemocy  stykają się na szczeblu zawodowym. O braku społecznego przyzwolenia na akty przemocy, mówił Zastępca Wójta Gminy Prostki Janusz Dariusz Krause, który oficjalnie rozpoczął wydarzenie. Temat skali przemocy wobec kobiet i konsekwencji prawnych, poruszyła Agata Kulikowska de Nałęcz – oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ełku. Następnie Pani Barbara Orłowska – pedagog przy Szkole Podstawowej w Prostkach i członek Zespołu Interdyscyplinarnego, wskazała zebranym jakiej pomocy w tym zakresie, udzielają rodzinom i młodym ludziom, gminne placówki oświatowe.  Na koniec Pani Aneta Wawer – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prostkach i zarazem Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, przedstawiła zebranym miejsca, na terenie gminy, w których można szukać pomocy. Organizatorzy serdecznie dziękują za włączenie się do akcji i potwierdzenie w swoich wystąpieniach istoty i skali problemu przemocy wobec kobiet.

Organizatorzy kierują do Wójta Gminy Prostki Mirosława Orłowskiego podziękowania, za otwartość i pomoc w organizacji wydarzenia. Dziękują także pedagogom, za przeprowadzenie pogadanek z młodzieżą, które uświadomiły uczniom powagę tego problemu. Serdeczne podziękowania kierują do Seniorów, którzy sami wyszli z inicjatywą włączenia się w akcję oraz dyrekcji Szkoły Podstawowej w Prostkach oraz Publicznego Gimnazjum w Prostkach za umożliwienie młodzieży uczestnictwa w wydarzeniu.

Jak wspomniano wyżej, przewodnim punktem happeningu był wspólny taniec, który dla kobiet jest szczególną formą wyrażenia siebie i swojej siły. W tym miejscu organizatorzy kierują szczególne podziękowania do Pani Magdaleny Święcińskiej, która przyjęła na siebie rolę instruktora tanecznego w całym wydarzeniu.

Głównymi organizatorami akcji byli: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nasze Prostki”, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prostkach, Gmina Prostki, Zespół Interdyscyplinarny działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prostkach.

Opublikowano: 16 lutego 2017 14:20

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 2030

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom-jst.pl