Adres skrytki Urzędu Gminy Prostki: /gminaprostki/skrytka

Urzędu Gminy Prostki na platformie ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/gminaprostki

Po zalogowaniu się i wybraniu odpowiedniej usługi oraz wypełnieniu formularza elektronicznego należy opatrzyć go za pomocą:
• kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub
• podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy Prostki:

  1. Przekazanie dokumentu (poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu) on-line
  2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7.00-15.00) do sekretariatu urzędu mieszczącego się w pokoju 106, na ogólnie przyjętych nośnikach danych z możliwością zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Jak założyć konto na ePuap
Profil zaufany ePUAP to zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ administracji publicznej pełniący funkcję „punktu potwierdzającego”.

Posiadacz profilu zaufanego ePUAP uzyskuje dostęp do funkcji:

  • „podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP” – podpisu elektronicznego umożliwiającego uwierzytelnienie dokumentów elektronicznych wnoszonych do organów administracji publicznej oraz potwierdzenie faktu otrzymania dokumentów elektronicznych doręczanych przez te organy,
  • elektronicznej identyfikacji własnej osoby w systemach teleinformatycznych.


W celu uzyskania profilu zaufanego ePUAP należy:

  • założyć konto na ePUAP,
  • zalogować się na posiadane konto na ePUAP, a następnie korzystając z udostępnionej na ePUAP usługi elektronicznej wypełnić oraz wysłać „wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP”,
  • udać się, z ważnym dowodem osobistym albo paszportem, do wybranego przez siebie „punktu potwierdzającego” celem potwierdzenia swojej tożsamości.


Funkcję „punktu potwierdzającego” pełni w szczególności: konsul, naczelnik urzędu skarbowego, wojewoda, oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Potwierdzanie profili zaufanych ePUAP, po uprzednim uzyskaniu zgody Ministra Administracji i Cyfryzacji na pełnienie funkcji „punktu potwierdzającego”, może być realizowane także przez inne podmioty publiczne, banki krajowe, operatorów pocztowych lub oddziały instytucji kredytowych. Pełna lista „punktów potwierdzających” udostępniona jest na stronie:

Strona główna ePUAP » POTWIERDŹ PROFIL ZAUFANY » Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

Wymagania i akceptowane Formaty.
Formaty załączników: txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7Z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, PAdES, CAdES, ASIC, XMLenc, dwg, dwf, dxf, dgn, jp2.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej do 500 MB

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl