logojpg [600x100]

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Nazwa operacji: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Wiśniowie Ełckim”.

Cel operacji: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Wiśniowie Ełckim, umożliwienie zaopatrzenia w wodę 5 gospodarstw

Efekty realizacji operacji: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w Wiśniowie Ełckim, przebudowa 0,456 km sieci wodociągowej w Wiśniowie Ełckim

Nazwa działania PROW 2014-2020: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Działanie: 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Poddziałanie: 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.
Typ operacji: Gospodarka wodno – ściekowa

Numer umowy: 00022-65150-UM1400109/16 z dnia 12.06.2017 r.

Całkowita wartość projektu: 722 875,00 zł.

Dofinansowanie: 272 334,00 zł.

 

1png [600x336]

 

2png [600x361]

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl