logojpg [600x100]

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Nazwa operacji: „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Prostki”.

Cel operacji: Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Borki i umożliwienie odbioru wody przez 264 gospodarstwa.

Efekty realizacji operacji: Budowa 8,161 km sieci wodociągowej (odcinki: Borki – Nowaki, Taczki – Rożyńsk Wielki, Guty Rożyńskie – Dybowo), budowa 0,251 km odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Rożyńsku Wielkim, budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w Rożyńsku Wielkim, Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Borki (przebudowa budynku stacji, budowa dwóch zbiorników retencyjnych, montaż automatycznej linii technologicznej uzdatniania wody, budowa studni głębinowej)

Nazwa działania PROW 2014-2020: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Działanie: 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Poddziałanie: 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.
Typ operacji: Gospodarka wodno – ściekowa

Numer umowy: 00021-65150-UM1400108/16 z dnia 12.06.2017 r.

Całkowita wartość projektu: 3 266 330,90 zł.

Dofinansowanie: 1 702 045,00 zł.

 

1png [449x600]

 

2png [600x416]

 

3png [376x700]

 

4png [600x444]

 

5png [427x500]

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl