INSTYTUCJE OKOŁOBIZNESOWE:

► Izba gospodarcza w Ełku – EŁCKIE FORUM GOSPODARCZE
Adres: ul. Targowa 2
19-300 Ełk

Tel: 87 621-56-11

► Stowarzyszenie- MAZURSKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE
Adres: ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 9
19-300 Ełk
Tel: 87 610-27-38

► Inkubator Przedsiębiorczości Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku
Adres: ul. Podmiejska 5
19-300 Ełk

Tel: 87 732 63 01
87 732 63 46
e-mail: info@technopark.elk.pl

► Park Naukowo technologiczny w Ełku
Adres: ul. Podmiejska 5
19-300 Ełk

Tel: 87 732 63 01
87 732 63 46

e-mail: info@technopark.elk.pl

► Ośrodki doradztwa:

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Ełk
Adres: ul. Suwalska 84
19-300 Ełk
Tel: 87 621 69 67

E-mail: pzdr.elk@w-modr.pl

InterKadra Sp. z o.o. Agencja Pracy i Doradztwa Personalnego
Adres: Plac Pułaskiego 2/1
10-515 Olsztyn

Tel: 517 859 803
E-mail: praca.olsztyn@interkadra.pl

○ TECHPAL Sp. z o.o.
Adres: ul. Barcza 16
10-685 Olsztyn

Tel: 89 542 98 21
89 542 99 71
E-mail: techpal@techpal.com.pl

► Fundusze pożyczkowe i doręczeniowe:

○ Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
Adres: ul. Starobojarska 15
15-073 Białystok

tel.: (+48 85) 740 86 83
fax: (+48 85) 740 86 85

www.poreczenia.com.pl
e-mail: fundusz@pfrr.pl

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Regionalny Fundusz Pożyczkowy (RFP)
Adres: Pl. Gen. Józefa Bema 3
10-516 Olsztyn

Tel: 89 521 12 50
www.wmarr.olsztyn.pl/rfp

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl