Przez teren gminy Prostki przebiegać będzie gazociąg wysokiego ciśnienia Rembelszczyzna – Granica RP wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
W ramach  interkonektora Polska – Litwa Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. planuje budowę gazociągu o średnicy DN 700 mm i długości ok. 357 km (w tym 38,5 km na terenie powiatu ełckiego).

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. na terenie gminy Prostki wybudowały odcinek napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Ełk – Łomża, która należy do kluczowych inwestycji w planie rozwoju sieci przesyłowej w Polsce. Polsko-litewski most energetyczny ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne tej części Polski, poprawić jakość i niezawodność zasilania odbiorców. napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400kV Ełk - Łomża.

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl