panorama_miejscowosci_prostki_customjpg [800x262]
 •  przychylność władz dla istniejącej i powstającej przedsiębiorczości
 • dostępność terenów inwestycyjnych wzdłuż drogi krajowej nr 65 Białystok- Ełk
 • rozwinięta sieć dróg gminnych łączących się  z drogami krajowymi i powiatowymi,
 • rosnący popyt na produkty ekologiczne  i tradycyjne oraz tworzenie się dużych gospodarstw specjalistycznych,
 • możliwość wykorzystania wsparcia finansowego UE przez firmy na inwestycje rozwojowe, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • możliwość wykorzystania potencjału pobliskich miast: Ełk, Grajewo,
 • współpraca gospodarcza: tworzenie klastrów, organizacji branżowych, sieci oraz możliwość tworzenia grup producenckich oraz możliwość nawiązania współpracy zagranicznej;
 • możliwość pozyskania inwestorów zewnętrznych;
 • korzystne położenie geograficzne oraz szlaki komunikacyjne w kierunku Litwy, Rosji;
 • plany budowy Via Baltica, Rail Baltica, modernizacja drogi krajowej Nr 16 i 65;
 • most energetyczny Alytus-Ełk
 • współpraca w ramach Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego.
panorama_miejscowosci_prostki_customjpg [1000x327]

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl