Mieszkańcy gminy Prostki korzystają z oferty szkół ponadpodstawowych w Ełku, zaś na poziomie szkolnictwa wyższego z oferty uczelni w Ełku, Białymstoku oraz Olsztynie. 

poziom_wyksztalcenia_powiatjpg [600x397]


W Ełku funkcjonują 4 licea,  3 technika, 4 szkoły zawodowe oraz 6 szkół policealnych.


Technika kształcą w profilach: technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner, informatyk, technik: hotelarstwa, ekonomista, logistyk, handlowiec, organizacji reklamy, grafiki i poligrafii cyfrowej, mechatronik, pojazdów samochodowych, elektryk, elektronik, mechanik.

Szkoły branżowe kształcą w profilach: elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, kucharz.

Szkoły policealne kształcą w profilach: technik farmaceutyczny, masażysta, terapeuta zajęciowy, higienistka stomatologiczna,  technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny, opiekun osoby starszej, technik sterylizacji medycznej, przedsiębiorczośc i zarządzania, rachunkowość i administraca.

 

W Ełku działają wydziały trzech szkół wyższych: Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Wydział Gospodarki Turystycznej w Ełku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz Filia w Ełku Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

 

Wydział Gospodarki Turystycznej w Ełku WSG w Bydgoszczy kształci studentów na kierunkach: turystyka i rekreacja, rekreacja, pedagogika, ekonomia.

Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku UWM w Olsztynie kształci studentów na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo wewnętrze, geodezja i kartografia.

Filia w Ełku WSFiZ w Białymstoku kształci studentów na kierunkach: zarządzanie, finanse i rachunkowość, praca socjalna, budownictwo.

Politechnika Białostocka kształci studentów na kierunkach: architektura i urbanistyka, architektura, architektura wnętrz, grafika, architektura krajobrazu, budownictwo, biotechnologia, eko-inżynieria, inżynieria rolno-spożywcza i leśna, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna, elektrotechnika, energetyka, elektronika i telekomunikacja, eko-energetyka, automatyka i robotyka, inżynieria biomedyczna, mechanika i budowa maszyn, technika rolnicza i leśna, mechatronika, edukacja techniczno-informacyjna, informatyka, informatyka i ekonometria, matematyka, politologia, logistyka, turystyka i rekreacja, zarządzanie i inżynieria usług, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, leśnictwo.

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku kształci studentów na kierunkach: psychologia, pedagogika, bezpieczeństwo wewnętrzne.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie kształci studentów na kierunkach: administracja, analiza i kreowanie trendów, administracja i cyfryzacja, architektura krajobrazu, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bioinżynieria, produkcji żywności, biologia, biotechnologia, broker innowacji w przemyśle spożywczym, budownictwo, dietetyka, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, ekonomia, energetyka, filologia: angielska, germańska, rosyjska, rosyjska z językiem angielskim, filozofia, gastronomia- sztuka kulinarna, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi, gospodarowanie zasobami wodnymi, historia, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, informatyka, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria informacji, inżynieria kosmiczna, inżynieria przetwórstwa żywności, inżynieria środowiska, kierunek lekarski, leśnictwo, lingwistyka w biznesie, logopedia, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, mikrobiologia, nauki o rodzinie, ochrona środowiska, ogrodnictwo, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika wczesnej edukacji, pielęgniarstwo, politologia, położnictwo, praca socjalna, prawo, prawo kanoniczne, ratownictwo medyczne, rolnictwo, rybactwo, socjologia, stosunki międzynarodowe, technika rolnicza i leśna, technologia drewna, technologia żywności i żywienie człowieka, teologia, towaroznawstwo, turystyka i rekreacja, weterynaria, wojskoznawstwo, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, zootechnika, zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii.

Szkoły językowe w Ełku nauczają następujących języków obcych: angielskiego, hiszpańskiego, włoskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, chińskiego, japońskiego.

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl