Gmina Prostki ma 7 379 mieszkańców, czyli zamieszkuje ją 8,1% ludności powiatu. Gmina stanowi 20,8% powierzchni powiatu (dane za 2017r.).

 W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 1,8%. 

Gmina Prostki ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 4. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 0,54 na 1000 mieszkańców gminy Prostki. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,16 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.
63,9% mieszkańców gminy Prostki jest w wieku produkcyjnym, 20,5% w wieku przedprodukcyjnym, a 15,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.  

Piramida wieku mieszkańców Gminy Prostki, 2017 zródło GUS:

 piramida_wiekujpg [300x500]

Powiat ełcki ma 91 022 mieszkańców, z czego 50,9% stanowią kobiety, a 49,1% mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców wzrosła o 8,5%. 

źródło: http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Prostki

Powiat ełcki ma dodatni przyrost naturalny wynoszący 130. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu 1,43 na 1000 mieszkańców powiatu ełckiego. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby zgonów wynosi 1,16 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju.

63,2% mieszkańców powiatu ełckiego jest w wieku produkcyjnym, 19,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 17,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.

http://www.polskawliczbach.pl/powiat_elcki#wska%C5%BAniki-obci%C4%85%C5%BCenia-demograficznego  

piramida_wieku_powiatujpg [800x291]


Więcej informacji na stronach:

https://olsztyn.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_warminsko-mazurskie/portrety_gmin/elcki/prostki.pdf

http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Prostki

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl