gmina_customjpg [500x375]

 

 

Punkt Obsługi Inwestora:
Urząd Gminy Prostki,

ul. 1 Maja 44B 19-335 Prostki
pokoje: 10 i 110

Osoby do kontaktu:
Agnieszka Zielazna - inspektor ds. planowania przestrzennego
(język angielski - stopień podstawowy)
e-mail: invest@prostki.pl
tel.: 87 61-12-860 

Marcin Ołdakowski - referent ds. gospodarki komunalnej
(język rosyjski - stopień średniozaawansowany)
e-mail: invest@prostki.pl
tel.: 87 61-12-863

Gmina Prostki zapewnia szerokie wsparcie dla inwestora poprzez utworzony Punkt Obsługi Inwestora, który oferuje obecnym i przyszłym inwestorom:

 • przedstawienie aktualnej oferty inwestycyjnej gminy,
 • pomoc w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych,
 • pomoc w procesie reinwestycji (m.in. dostosowywanie zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, aranżowanie spotkań z właścicielami gruntów inwestycyjnych oraz pomoc w pozyskiwaniu kolejnych nieruchomości w przypadku rozszerzania działalności oraz w trakcie samego procesu inwestycyjnego),
 • wszechstronną pomoc w znalezieniu odpowiedniej lokalizacji, zgodnej z oczekiwaniem inwestora, oraz partnerów i poddostawców,
 • promowanie działalności przedsiębiorstw na wydarzeniach/ targach krajowych i międzynarodowych, w których uczestniczy Gmina,
 • utrzymywanie kontaktu z przedsiębiorcami m.in. poprzez organizowanie cyklicznych spotkań,
 • angażowanie przedsiębiorców w lokalne i ponadlokalne wydarzenia społeczne, umożliwiając promocję firm i budowanie ich lokalnej tożsamości,
 • popularyzowanie informacji o możliwości uczestnictwa w szkoleniach oraz pozyskania środków zewnętrznych  na rozwój działalności,
 • pośredniczenie w kontaktach przedsiębiorców z podmiotami wspierającymi obsługę inwestorów na szczeblu ponadlokalnym,
 • udzielaniu informacji dotyczących możliwości pozyskiwania środków unijnych dla przedsiębiorców,
 • informowanie o zachętach inwestycyjnych udzielanych przez Radę Gminy.

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl