logojpg [600x100]

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Nazwa operacji: „Zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne odcinka brzegu rzeki Ełk, do słupa granicznego w miejscowości Prostki”.

Cel operacji: Zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne nabrzeża rzeki Ełk do końca 2018 r. poprzez budowę ścieżki turystyczno – rekreacyjno – edukacyjnej o długości 545m na odcinku od ścieżki na działce 252 do działki leśnej 399, wyposażonej w 5 tablic edukacyjnych oraz 4 ławki parkowe, w celu udostępnienia mieszkańcom i turystom nowej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej.

Planowany efekt: ścieżka turystyczno – rekreacyjno – edukacyjna o długości 545m na odcinku od ścieżki na działce 252 do działki leśnej 399, wyposażona w 5 tablic edukacyjnych oraz 4 ławki parkowe.

Nazwa działania PROW 2014-2020: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
Działanie: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Całkowita wartość projektu: 146 171,05 zł.

Dofinansowanie: 93 008,00 zł.

 

 

Gmina Prostki

Realizacja: IDcom.pl